Virtuális ősbemutató

Zarándy Ákos fiatal zeneszerző Reményik Sándor 1920-ban írt versére komponált kórusműve, mely kifejezetten a Vasas Művészegyüttes Vass Lajos Kórusnak és Bárd Judit karnagynak készült. A kórusmű eredeti bemutatója április 26-án lett volna, de a 2020-as vírushelyzet miatt elsőként a 2020. május 28-i virtuális ősbemutatón hangzik el.
Zeneszerző: Zarándy Ákos
Vers: Reményik Sándor
Előadó: VME Vass Lajos Kórus
Ötlet és zenei munka: Bárd Judit
Hangmérnök: Pilászy György
Klip: Sándor Attila

BemutatkozásVasas Művészegyüttes Alapítvány Vass Lajos Kórusa
Művészeti vezető: Szűcs Dániel és Zsíros Levente

Együttesünk 1903-ban alakult először férfikarként, majd 1948-ban vegyeskarrá szerveződött. Már akkor kialakult az énekkar három fő profilja: a kortárs magyar zene tolmácsolása, az a capella irodalom, valamint a nagy oratórikus művek előadása. A kórus 1948-ban, a szabadságharc centenáriumának alkalmából rendezett kórusversenyen vegyeskari kategóriában I. díjat kapott.

A Vasas Kórus névhez számos magyar mű ősbemutatója fűződik (Kodály Zoltán: Fölszállott a páva, Vass Lajos: Mathias Rex). Az együttes vezetői többek között Vaszy Viktor, Vásárhelyi Zoltán, András Béla voltak, 1962-től 1992 novemberében bekövetkezett haláláig Vass Lajos Erkel-díjas zeneszerző-karnagy vezette, 1993 és 1998 között Somos Csaba, majd  Hornyák Tamást és Kabdebó Sándort követően ismét Somos Csaba.

Az énekkar számos nemzetközi kapcsolatot alakított ki az Europa Cantat fesztiválokon (Neversben, Namurban, Pécsett), valamint több nemzetközi versenyen díjat is nyert (1978-ban Llangollenben vegyeskari és folklór kategóriában I. díj, nőikari kategóriában III. díj, 1981-ben Spittalban a vegyeskari kategóriában IV. díj, a folklór kategóriában II. díj). Az énekkar mai arculatára is jellemző, hogy minden korosztály énekel a kórusban és folytatja az évtizedes tradíciókat. 1994-ben az együttes felvette szeretett karnagya, Vass Lajos nevét. Együttesünk fontosnak érzi névadónk műveinek tolmácsolását, örökségének ápolását, valamint az énekkar repertoárjának bővítését.

Kórusunk 2012-ben egész napos szakmai találkozót szervezett (Vass Lajos Emléknap), a Vass Lajoshoz kötődő szimfonikus zenekar és öt kórus részvételével.

Kiemelkedő minősítések és díjak:

1996-ban, 2000-ben, és 2004-ben az énekkar "HANGVERSENYKÓRUS SUMMA CUM LAUDE" minősítést, majd 2010-ben, az új minősítési rendszerben "ARS MAIOR" minősítést kapott. 2014-ben a Vass Lajos Kórus kimagasló alkotó- és előadóművészi munkáját Csokonai Vitéz Mihály-díjjal ismerték el. A 2015-ben rendezett XV. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen a Vegyeskarok B1 kategória győzteseként a kórus a kimagasló munkájával, arany I. diplomát szerzett, valamint a Vasas Művészegyüttes tagjaként 2016-ban Magyar Kulturális Örökségdíjat, 2019-ben KÓTA-díjat kapott.

A kórus karnagya: Szűcs Dániel (2015 óta), másodkarnagya: Zsíros Levente (2019 óta).


 

Vorstellung von Lajos VassChor

 

Unser Ensemble wurde 1903 als Männerchor gegründet und 1948 zum gemischten Chor organisiert. Schon damals enstand das Profil des Chores: einerseits das Dolmetschen der zeitgenössischen ungarischen Musik, anderseits der acapella Literatur und der großen oratorischen Werke.Der ChorerhieltimJahre 1948 beidemanlässlich des Zentenars des ungarischen Freiheitskampfes veranstalteten Chorwettbewerb in der Kategorie gemischter Chor den I. Preis.

Mit dem Lajos Vass Chor sind die Uraufführungen zahlreicher ungarischer Werke verbunden (Kodály: Fölszállott a páva /Der Pfau flog auf/, Vass: Mathias Rex).  Die Leiter des Ensembles waren unter anderen Viktor Vaszy, Zoltán Vásárhelyi, Béla András; ab 1962 bis zu seinem im November 1992 erfolgten Todewurde es von demmit PreisErkel ausgezeichneten Komponisten-Dirigenten, Lajos Vass geleitet;zwischen 1993 und 1998 von Csaba Somos, dannvon Tamás Hornyákund Sándor Kabdebó, dann wieder von Csaba Somos.

Der Chor hat bei den Europa Cantat Treffen (Nevers, Namur, Pécs), sowie beimehreren internationalen Wettbewerben zahlreiche internationale Kontakte ausgebaut. Er gewann 1978 in Llangollen in den Kategorien gemischter Chor und Folklore den I. Preis, in der Kategorie Frauenchor einen III.,1981 in Spittal in der Kategorie gemischter Chor einen IV:, Folklore einen II. Preis. Für den heutigen Chor ist charakteristisch, dass alle Altersklassen im Chorsingenund er die hundertjährige Tradition fortsetzt. 1994 hat der Chor den Namen von seinem geliebten Dirigenten,Lajos Vassangenommen. Unser Ensemble hält es für wichtig, seine Werke vorzutragen, sein Erbe zu pflegen und unser Repertoire zu erweitern.

Unser Chor hat im Jahre 2012 ein ganztägiges berufliches Treffen (Lajos Vass Gedenktag) organisiert, mit der Teilnahme von an Lajos Vass hängenden Orchester und 5 Chöre.

Überragende Qualifikation und Preise:

Im Jahre 1996, 2000 und 2004 erhielt der Chor die Qualifikation „KONZERTCHOR SUMME CUM LAUDE”, dannim2010 lautdemneuenQualifikationssystemdie Qualifikation„ARS MAIOR”. ImJahre 2014 wurde die herausragendekunstschaffende und vortragskünstlerischeTätigkeit von Lajos Vass Chor mit demPreis Csokonai Vitéz Mihály anerkannt.BeidemimJahre 2015 organisiertenXV. Budapester Internationalen Chorwettbewerberhielt der ChoralsGewinnerin der KategoriegemischterChor B1, mit seinerhervorragendenArbeit, ein Gold I. Diplom, sowieimJahre 2016 alsMitglieder von Vasas Kunstensembleerhielter den PreisUngarischesKulturerbe.

Die Chefdirigent von Chorist Dániel Szűcs (seit 2015), Dirigent: Levente ZSíros (seit 2019).

  Kapcsolódó kép

LAJOS VASS CHOIR

 

Our choir wasfounded in 1903 initially as a malechoir. In 1948 it was transformed into a mixed choir.The main profile of the group includes: interpretation of contemporaryb Hungarian music, a cappella pieces and oratorios.

In 1948, the choir won first prize in thecategory of mixed choirs in a competition organized to mark the centenary of theHungarian Freedom Fight.

Vass Lajos Choir performed the worldpremiere of several Hungarian works(Zoltán Kodály: Fölszállott a páva, Lajos Vass: Mathias Rex). Following conductors Viktor Vaszy, Zoltán Vásárhelyi, Béla András, it was Lajos Vass ,Hungarian composer who took over the direction of the choir in 1962 and continued with them for thirty years, right until his death in 1992. Between1993 and 1998 conducters were Csaba Somos, Tamás Hornyák, Sándor Kabdebó and then again Csaba Somos.

Regular participant of choir festivals (e.g. ”EuropaCantat” in Nevers, Namur, Pécs), the choir has won several awards at national and international music competitions:   * 1st prize in mixed choirs andf olklore category, 3rd prize in female choirs category in Llangollen in1978, 4th prize in mixed choirs category, 2nd prize in folklore category in Spittal in 1981.  Continuing decades of tradition, the choir combines a multitude of singing generations. In 1994 the chorus took the name of its beloved conductor, Lajos Vass and endevour stop reserve his artistic heritage by perfoming his compositions.

Major Awards and and Qualifications:

In 1996, 2000 and 2004, the choir received ”CONCERT CHOIR SUMMA CUM LAUDE” classification, then in 2010 in the new system ”ARS MAJOR” qualification.In 2014 Lajos Vass Choir was awarded ”Csokonai Vitéz Mihály Prize”  for outstanding perfoming art. In 2015 during the XVth Budapest International Choir Festival, as winner of mixed choirs B category,the choir was awarded golden diploma. As member of ”Vasas Artistic Ensemble”, the choir received” Hungarian Cultural Heritage Award”in 2016.

Chief conductor: Dániel Szűcs (since 2015), Co-conductor: Levente ZSíros (since 2019)

Tartalom átvétel